• Nối nhỏ giọt - Đầu nhỏ giọt nối tiếp
 • Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu
 • Ống dẫn nước tưới nhỏ giọt LDPE Phi 16 Việt Nam
 • BỘ ĐẦU TƯỚI PHUN MƯA BÙ ÁP RIVULIS S2000 – ISRAEL
 • BỘ ĐẦU TƯỚI PHUN MƯA RIVULIS S2000 – ISRAEL
 • Đầu tưới phun mưa RIVULIS S2000 - Khớp nối ống phi 21
 • Đầu Tưới Phun Mưa Bù áp Rivulis S2000 - Khớp Nối Meteor 6mm
 • SÚNG TƯỚI BÁN KÍNH LỚN DUCAR JET35T
 • SÚNG TƯỚI BÁN KÍNH LỚN DUCAR GREEN 70
 • SÚNG TƯỚI BÁN KÍNH LỚN DUCAR GREEN 150
 • SÚNG TƯỚI BÁN KÍNH LỚN DUCAR GREEN 100
 • SÚNG TƯỚI BÁN KÍNH LỚN DUCAR ATOM 42FC
 • SÚNG TƯỚI BÁN KÍNH LỚN DUCAR ATOM 35 METAL
 • BÉC TƯỚI ĐẬP BÁN KÍNH LỚN DUCAR ATOM 28
 • Đầu Tưới Phun Mưa Rivulis S2000 - Khớp Nối Meteor 6mm
 • BÉC TƯỚI BÁN KÍNH LỚN DUCAR B25 ECON
 • TƯỚI NHỎ GIỌT TỰ ĐỘNG CHO CÂY ỚT
 • TƯỚI NHỎ GIỌT TỰ ĐỘNG CHO CÂY XANH VÀ RAU TRÊN BAN CÔNG, SÂN THƯỢNG NHÀ
 • TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY CHÈ
 • TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHO