• LỌC ĐĨA ARKA T60 - TƯỚI NHỎ GIỌT - TRONG SUỐT
 • ỐNG DẪN NƯỚC LDPE PHI 6MM - VIỆT NAM
 • VAN XẢ KHÍ 60MM - XK 60 - Ấn Độ
 • Lọc đĩa TaeKwang Korea phi 60 - 120mesh
 • Lọc đĩa TaeKwang Korea phi 90 - 120mesh
 • Béc tưới phun mưa chống côn trùng gắn sẵn bù áp
 • Hệ thống tưới nhỏ giọt cho Cà Tím
 • TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY CHUỐI
 • ỐNG DẪN NƯỚC LDPE Phi 20 dày 1,5mm LOẠI 2
 • ỐNG DẪN NƯỚC LDPE Phi 20 dày 1,5mm
 • ỐNG DẪN NƯỚC LDPE Phi 20 dày 1,2mm LOẠI 2
 • BẠT HDPE LÓT HỒ HDPE 1mm
 • BẠT LÓT HỒ HDPE 0.7MM
 • BẠT LÓT HỒ HDPE 0.5MM
 • ỐNG DẪN NƯỚC LDPE 3x5 - VIỆT NAM
 • ĐẦU NHỎ GIỌT 8 TIA TQ
 • TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY BƠ
 • TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY MÍT
 • Tưới nhỏ giọt cho cam hiệu quả kinh tế cao
 • Phương Pháp tưới cho cây Mít cho hiệu quả cao